Le Port de l'Arsenal à Bastille
Bienvenue Locations Paris Découvertes Contactez-nous


Assurance Annulation - Cancellation
Insurance
Versicherung Reiserücktritt - Seguro Anulación - Assicurazione Annullamento - Verzekering Nietigverklaring  Assurance ADAR en Français   Assurance ADAR en Français   Assurance ADAR en Français   Assurance ADAR en Français   Assurance ADAR en Français   Assurance ADAR en Français  
 
Assurance ADAR en Français
 


ADAR biedt u een vakantie zonder zorgen!

Voor slechts 3.5 % van de huurprijs bent u verzekerd in geval van annulering, onderbreking en persoonlijke aansprakelijkheid.

Onderschrijf de ADAR verzekering bij onze partner Cabinet ALBINET voor een bedrag van 3.5% van de huurprijs.

Bij de huur van een vakantieverblijf raden wij aan onder te schrijven op deze verzekering zodat u:

• Een terugbetaling geniet van de niet-benutte periode indien u uw verblijf dient te annuleren of te onderbreken,
• Verzekerd bent tegen de schade veroorzaakt door brand, ontploffing of water.
Een verzekering van huurdersaanprakelijkheid is verplicht door de Franse wetgeving.

Belangrijk: vanaf de ondertekening van de huurovereenkomst beschikt u over een termijn van 10 dagen om de verzekering te onderschrijven.
U kunt een verzekering onderschrijven voor de huur van een vakantieverblijf in alle landen van de Europese Unie, Zwitserland, Malta en Andorra.

 

Waarborgen

Schadevergoeding

Annulatie verblijf wegens :

Ernstige ziekte, ongeval, overlijden, ernstige schade aan woonst, ontslag, overplaatsing, blokkades, stakingen

  • Voorschot + maximumbedrag van 15 000 €

Onderbreking verblijf wegens :

Ernstige ziekte, ongeval, overlijden, ernstige schade aan woonst, onbeschikbaarheid van de verblijfplaats.

  • Niet genoten huurperiode voor een maximumbedrag van 15 000 €

Burgerrechtelijke huuraansprakelijkheid :

Materiële schade tengevolge van brand, ontploffing, waterschade. Schade aan inboedel of onroerend goed behorende tot de eigenaar van het onroerend goed.

  • Maximumbedrag van 1 525 000 €
  • Maximumbedrag van 2 300 € met een vrijstelling van 75 €
 


Inschrijven op het verzekeringscontract Adar

Be careful: you have 10 days until your commitment of rent to subscribe to the insurance
You can subscribe for any property rented in countries of the European Union, Switzerland, Malta, Monaco and Andorra.
  Haut de Page  
 

Conception & réalisation du site : Adragante - www.adragante.com
Webmestre : Thierry Farcy - th.farcy@adragante.com - 33 (1) 46 05 42 41